Turen kan leggast opp for grupper inntil 12 personar.

Pris; frå kr. 1600,- per time (for grupper inntil  5 personar).
Pris; frå kr. 2300,- per time (for grupper over 6 personar).

Pris inkluderer fiskeutstyr, mannskap, guiding og historiefortelling. Pris på drikke kjem i tillegg til prisane. Nøyaktig pris oppgis ved førespurnad. Totalt 3-4 timar.