Turen kan leggast opp for grupper inntil 20 personar.

Pris; kr. 1500,- per time (for grupper inntil  5 personar)
Pris; kr. 2200,- per time (for grupper over 6 personar)

Pris inkluderer fiskeutstyr, mannskap, guiding og historiefortelling. Pris på drikke kjem i tillegg til prisane. Nøyaktig pris oppgis ved førespurnad. Totalt 3 timar.