Hotellet har 4 syklar til utlån for hotellet sine gjestar. Ta kontakt med vår resepsjon for å låne syklane og få forslag til fine sykkelruter. Om de ønsker å ta med nistepakke så ordnar vi det for ein liten kostnad. God tur!