Muséet har ei samling av tradisjonelle bruksbåtar frå pre-vikingetid samt ein kopi av ei typisk Sunnmørsjekt. Delar av Herøy Gard er arena for Herøyspelet ”Kongens Ring”. Det er kafédrift på Herøy Gard i juni, juli og august.

For meir informasjon: www.heroykystmuseum.no
Om Herøyspelet: www.heroyspelet.no