Ulsteindalen kraftstasjon frå 1917 er pussa opp og vert no nytta som kurs-, konferanse- og selskapslokale.

I 2000 vart det sett i gang eit moderniseringsprosjekt, og ein ny kraftstasjon vart bygt ved sidan av den gamle. Den flotte, gamle kraftstasjonsbygningen er no pussa opp og vert nytta som kurs- og selskapslokale med plass til 40 personar.

Quality Hotel Ulstein arrangerer omvisning og middagsarrangement for grupper, på førespurnad. For booking q.ulstein@choice.no