Coast Safari tilbyr 2 småbåtar med påhengsmotor for utleige.

Båtane er av merke «Happy» og heiter «Happy I» og «Happy II».

Lengde: 5,55 m.   Bredde: 2,42 m.
Motor: 25 HK Honda m/elektrisk start (8 l. bensin pr. time ved full gass)

Ombord i båten er:

  • 1 bensinkanne med 24 l. bensin.
  • 1 reservekanne med 5 l. bensin.

Prisar:

  • Inntil 6 timar – halv dag:     kr.     1 000,- (inkluderer 1 tank bensin – 24 l).
  • Over 6 timar – heil dag:       kr.     1 600,-  (inkluderer 1 tank bensin – 24 l).
  • Leie av flytedrakter:             kr.     150,-  flytedrakt

Ved leige av båt får du utlevert: 
Flytevestar til alle. Flytevestane skal allid vere på!
“Dødmannsknapp” – denne brukast for å starte motoren og skal vere festa på båtføraren.
Utdrag av sjøkart nr. 30 for området rundt Ulsteinvik.

Personar født i 1980 og seinare må framvise båtførarbevis for å leige båtane. Båtane leiges ikkje ut til personar under 20 år.
Ved skade på båt og/eller motor må det holdast ein takst, og beløpet for reparasjon må dekkast ihht takst.